L'ESCS participa al Congrés Nacional Scele celebrat a la Universitat Jaume I de Castelló

Durant els dies 3 i 4 de Maig de 2012, es va celebrar a la Universitat Jaume I de Castelló el VI Congrés Nacional Scele amb el tema "Educació Terapèutica. Objectius i cures consensuades amb el pacient", organitzat per  la Societat Científica Espanyola d’Infermeria.


L’objectiu del mateix va ser fer reflexionar als assistents sobre els models en Educació per a la Salut que han evolucionat des d'un model clàssic centrat en l'ensenyament (dirigit pel formador) a un model negociat (entre qui es forma i el formador).


Professors de l’ESCS van participar amb la presentació del pòster: “¿Qué puede aportar la simulación a los cuidados?”, que descriu un projecte futur d’avaluació de l’impacte de la formació sobre cuidadors no professionals mitjançant l’ús de la simulació en diferents aspectes com el coneixement, l’ansietat, la depressió i la percepció de la pròpia salut. Aquest és un projecte lligat al Curs de formadors que es durà a terme properament per l’ESCS.