La comunitat empresarial del TecnoCampus creix amb cinc noves empreses

Cinc noves empreses s'han incoporat recentment a la comunitatempresarial del parc, que arriba ja al centenar de companyies. Són les següents:

Auditic
Inner Up
Infomar
Italeco Iberica
GTT