La Dra. Cabrera participa al Comité Científic del projecte "Right Time Place Care"

 El 26 de setembre la Dra. Esther Cabrera va participar al Comité Científic del Projecte Europeu “Righ Time Place Care” (RTPC)

El projecte RightTimePlaceCare pertany al Setè Programa Marc de l´Unió Europea i en ell participen vuit països, Anglaterra, Estònia, Espanya, Alemanya, Suècia, Holanda, França i Finlàndia. Aquest projecte està liderat per professionals d’infermeria, el que suposa un gran avanç per aquesta professió.

Aquest projecte ha estat finançat per la Unió Europea per tal de contribuir a la identificació i desenvolupament de les millors pràctiques per a les persones més grans de 65 anys amb demència I els seus cuidadors principals. El RTPC es troba encara en procés de desenvolupament. De fet el Consortium es va reunir el dilluns per consensuar  el seu treball conjunt  d'aquest any. L'objectiu del estudi es dirigeix a desenvolupar les estratègies de  “best practices”  per afavorir la transició des de les cures professionals d'atenció als domicilis fins a les cures de llarga durada en els centres residencials. Per aconseguir aquest objectiu es preveuen diverses estratègies de recerca que inclouen revisions sistemàtiques de la literatura internacional i nacional, tècniques Delphi, enquestes protocol·litzades o grups focals.