La Fundació TecnoCampus aprova un pressupost de 12 milions d’euros per al 2015

El patronat de la Fundació TecnoCampus ha aprovat el pressupost del 2015, que se situa en 12.368.000 euros. El ingressos creixeran un 10% gràcies a l’augment del nombre d’estudiants universitaris, fins a un total de 2.763. Aquest creixement s’explica per la posada en marxa de noves titulacions i pel desplegament de graus universitaris iniciats el 2014: el grau en Logística i Negocis Marítims i el de Videojocs i Aplicacions Interactives. Entre el 2011 i el 2015, la xifra d’estudiants de graus i postgraus s’haurà així multiplicat per dos.

El pressupost del 2015 estarà marcat per la sostenibilitat i l’equilibri financer. Gràcies a això, les aportacions públiques provinents de l’Ajuntament de Mataró es concentraran no en la despesa corrent, sinó en el retorn dels crèdits assumits per finançar el complex de més de 50.000 m2 del TecnoCampus. L’alta ocupació d’aquests espais (al voltant del 90% de tota la superfície disponible), amb un total de 105 empreses i institucions allotjades, garanteix igualment els ingressos necessaris per retornar aquest préstecs.

El 2015, i gràcies al creixement de l’activitat, s’han previst noves contractacions de personal docent i investigador i d’administració i serveis en una plantilla que a tancament del 2014 se situa en 201 persones.