La Fundació TecnoCampus i TIC Salut firmen un acord de col.laboració

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i la Fundació TIC Salut, impulsada per la Generalitat per potenciar l'ús de les TIC en el sector, han fet un pas en la seva estreta col.laboració. El conveni signat per la presidenta de la Fundació TCM, Alícia Romero, i el president executiu de TIC Salut, Joan Cornet, garanteix el suport els propers anys els importants projectes en els quals treballen conjuntament. El més important és l'Oficina d'Estandarització i Interoperabilitat que ha de permetre importants avenços en la capacitat dels centres sanitaris i els seus equips per compartir dades referides a pacients seguint els màxims protocols de seguretat. La Fundació TIC Salut té la seu a l'edifici del parc TecnoCampus Mataró-Maresme a Vallveric (TecnoCampus v.1.0) i es traslladarà a l'octubre a la nova seu al Rengle.