La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme assisteix a l'assamblea d'ACTec

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme va assistir el 13 desembre, representada pel seu director d’Operacions i Estratègia, Léonard Janer, a l'Assamblea General Ordinària de la ACTec (Associació Catalana de Tecnologia, www.actec.cat), de la qual és membre afiliat. 

En aquesta assamblea s’ha aprovat el tancament de l’exercici 2011 de la Associació i el pressupost del 2012, juntament amb les línies estratègiques de l'Associació i la incorporació de nous associats. L’ACTec té la voluntat de ser la plataforma catalana que agrupi, des de la seva pròpia iniciativa, centres tecnològics, de recerca i entitats privades que es dediquen preferentment a la generació i transferència de tecnologia a tot el teixit productiu, amb la missió de contribuir a la promoció de la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) a través de la col·laboració efectiva entre els agents tecnològics i la indústria. La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme és membre de ACTec des de juny 2011 i participa en les comissions de Talent i Projectes.