La primera promoció d'Infermeria comença les pràctiques

 El dilluns dia 7 de novembre, els  alumnes de 2on de Grau d’infermeria van iniciar el  primer període  de la seva formació pràctica.  Es tracta de la primera promoció  d’estudiants d’Infermeria de l’ESCS, que pren contacte  amb el mon assistencial per primera vegada

En aquest moment   90 estudiants de l’ESCS realitzen simultàniament el Practicum, en torn de matí i de tarda. El consorci Sanitari del Maresme, acull a 48 del total d’estudiants , La Corporació del Maresme la Selva, La Fundació Hospital-Asil de Granollers i Badalona Serveis Assistencials són les altres Institucions  que col·laboren en la formació del futurs professionals de la Infermeria.

Els estudiants tenen l’oportunitat de prendre contacte amb els diferents nivells assistencials, des de la Atenció  Primària de Salut,  a l’Atenció especialitzada als diferents Hospitals, pasant també per l’Atenció Socio Sanitària.

Ens consta que els alumnes estan gaudint d’aquest moment tant important del primer contacte amb pacients, famílies i altres professionals de la salut. Des de l’ESCS ens en congratulem, i volem compartir amb tota la comunitat TCM  l’inici d’aquestes Pràctiques i del seu bon desenvolupament.