La professora Carolina Chabrera realitza una estada a la Universitat de Lovaina amb l'EANS

L'Acadèmia Europea en Ciències de la Infermeria (European Academy of Nursing Science) va seleccionar fa dos anys Carolina Chabrera, professora de l'Escola Superior en Ciències de la Salut, com una de les dues participants espanyoles en el programa de Doctorat.


Aquest organisme ofereix l'oportunitat de participar -a aquelles infermeres que destaquin per la seva formació, experiència professional i línia de recerca- en un curs anual durant 3 anys (finançat per la Fundació Marie Curie), fent curtes estades a diferents universitats europees. La finalitat d'aquestes estades és realitzar un programa de doctorat per aprofundir sobre la metodologia de recerca en intervencions complexes.
 

Aquest any, Carolina Chabrera ha finalitzat els tres anys havent realitzat diferents estades:
-    Del 28 de Juny al 9 de Juliol del 2010. A la University of Witten-Herdecke (Alemania).
-    Del 4 al 8 de Juliol del 2011. A la University of Lund (Suècia).
-    Del 9 al 13 de Juliol del 2012. A la Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica).