La professora Carolina Chabrera realitza una estada a la Universitat de Lund amb la European Academ

L'Acadèmia Europea en Ciències de la Infermeria (European Academy of Nursing Science) va seleccionar l'any passat a Carolina Chabrera, professora de l'Escola Superior en Ciències de la Salut, com una de les dues participants espanyoles en el programa de Doctorat.

Aquest organisme ofereix l'oportunitat de participar, a aquelles infermeres que destaquin per la seva formació, experiència professional i línia de recerca, a un curs anual durant 3 anys (finançat per la Fundació Marie Curie), a curtes estades a diferents universitats europees. La finalitat d'aquestes estades, és realitzar un programa de doctorat per aprofundir sobre la metodologia de recerca i intercanviar experiències.
Aquest any, Carolina Chabrera ha realitzat l'estada a la universitat de Lund (Suècia), del 3 al 8 de juliol, on s'han reunit més de cent infermeres de tota Europa.