La professora Susana Santos defensa la tesi doctoral a la Universitat Jaume I

El passat dia 14 de juliol la professora Susana Santos Ruiz de l'Escola Superior en Ciències de la Salut delTecnocampus, va defensar la seva tesi doctoral a la Universitat Jaume I de Castelló. El treball, "Factores determinantes del uso de modelos teóricos en la práctica enfermera", havia estat dirigit per la Dra. Adelaida Zabalegui Yárnoz, directora d'Infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona.
L’objetiu principal de l’estudi va ser concretar i aclarir quins són els condicionants en l’aplicació de Filosofia Infermera dins l’àmbit assistencial espanyol.