La professora Teresa Vidal presenta una comunicació sobre Gaudí

La professora del Grau en Mitjans Audiovisuals Teresa Vidal ha participat en el 3er Congrés Internacional Xarxa UNITWIN Càtedra UNESCO “Cultura, Turisme, Desenvolupament", amb una comunicació centrada en la figura de Gaudí, que és el centre de les seves investigacions, La temàtica del congrés era:

Turisme i Patrimoni Gastronòmic:
Paisatges Alimentaris, Gastroregions i Turisme Gastronòmic

i la seva comunicació:
“MICOLOGIA EN PEDRA I FORJA ALS PAISATGES GAUDINIANS”, amb el testimoni de Carme Ruscalleda.