"La salut en mans dels ciutadans"

El passat divendres 29 d'octubre es va celebrar a l'Auditori del TecnoCampus el seminari "La salut en mans dels ciutadans", sobre la Carpeta Personal de Salut (Personal Health Record). El seminari va ser organitzat per la Fundació TICSalut.

La Carpeta Personal de Salut (Personal Health Record) és un espai digital de consulta que permet al ciutadà disposar i utilitzar la seva informació personal de salut d'una forma segura i confidencial.

El projecte, encara en procés de disseny i implementació, contempla en una primera fase que la ciutadania tingui accés a les dades més rellevants de l'HC3: medicació i vacunes que se li hagin prescrit i dispensat, informes mèdics, resultats de proves i exploracions complementàries generats en l'atenció medica i l'accés a alguns tràmits amb el sistema sanitari.

En una segona fase el ciutadà tindrà accés a altres camps d'informació sobre la seva salut i accedir de forma personalitzada a tots els e-serveis i tràmits que es pugui realitzar a través de la xarxa: sol.licitud de visita amb el seu metge per Internet, modificació de les dades personals de la Targeta Sanitària, seguiment de l'estat de reclamacions o petició de certificats de salut.

Aquest projecte ha començat a implantar-se al municipi de Calella el juliol de 2010. A partir d'aquí, es continuarà desplegant a través de col.lectius que bé, pel seu estat o patologia, requereixin d'una interacció intensiva amb el sistema de salut. Així mateix, es continuarà durant el segon semestre de 2010 i de manera progressiva amb la seva expansió per tot Catalunya.

Podeu consultar aquí el seguiment que es va fer de l'acte per twitter.