La seu del TecnoCampus obté la qualificació més alta en eficiència energètica

La seu principal del TecnoCampus Mataró-Maresme, l'edifici del Rengle, ha obtingut la qualificació més alta en eficiència energètica pèr part de l'Institut Català d'Energia. Concretament, les dues torres obtenen la qualificació A (en una escala de la A a la G en la qual A correspon al màxim d'eficiència). L'edifici universitari obté la qualificació B en aquesta mateixa escala.

El conjunt d'edificis que configuren la seu central del TecnoCampus s'alimenta del Tub Verd, un sistema de reaprofitament energètic que entre altre smesures ha pwermès l'obtenció d'aquests certificats.