"Els laboratoris de pràctiques són un tret diferencial del Grau en Infermeria del TecnoCampus"

La coordinadora dels estudis d’Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, Esther Cabrera, destaca en aquesta entrevista que “les instal·lacions que tenim per fer les pràctiques simulades són molt diferenciadores” ja que “són cinc espais que reprodueixen espais hospitalaris, amb tot l’equipament, per tal que els estudiants aprenguin les tècniques i habilitats necessàries per exercir la professió”. Cabrera, que també és la directora del centre, integrat dins del TecnoCampus, apunta que el fet que l’escola estigui adscrita a la Universitat Pompeu Fabra és un element clau que garanteix l’alt nivell dels estudis.

Pel que fa a les pràctiques, la coordinadora del grau apunta que són essencials en els estudis, i es fan en les principals institucions sanitàries del territori, amb les quals el centre té convenis de col·laboració firmats.
Cabrera apunta que “el suport als estudiants que tenen un projecte emprenedor, per impulsar una idea de negoci, i la possibilitat d’ampliar els estudis amb un màster oficial que aprofundeix en el fenomen de la cronicitat, són també trets a destacar d'aquest grau”. Un màster, el de Cronicitat i Dependència, que a més dóna peu a fer el doctorat.