Laura San Cristóbal (Hospital Clínic): "El recanvi generacional ofereix possibilitats de contractació a les noves promocions d'Infermeria"

Laura San Cristóbal és adjunta a la Direcció Infermera- Àrea de Desenvolupament Professional de l’Hospital Clínic de Barcelona. En aquesta entrevista, repassa la relació del Clínic amb l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus, així com la seva visió del present i el futur de la infermeria.

Els estudiants d’Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus tenenl’opció de fer una estada al Clínic. En què consisteix?
-“Consisteix en un practicum a l’Institut Clínic de Nefrologia o a l’Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques, tots dos pertanyents a l’Hospital Clínic de Barcelona. Durant un mes i mig, els estudiants s’integren en les diferents unitats assistencials i Serveis per tal de conèixer diferents aspectes de la cura dels pacients."

-Quins avantatges ofereix?
-“Fins ara, oferíem itineraris una mica més personalitzats, però no amb aquesta òptica de procés. És un tipus de pràcticum que permet veure tot el procés que fa un determinat tipus de malalt, i per tant evita la fragmentació del coneixement que sovint es produeix."

-Quina valoració en feu?
-“N’estem molt satisfets. I els estudiants també, fins i tot ens demanaven que fos una mica més llarg.”

-Aquesta visió global és necessària en un professional de la infermeria?
-“Tenir una visió global sempre es positiu per a un professional de la Infermeria. Per exemple, si treballes com a infermera primària és bo haver vist els procediments en altres àmbits, com els d’urgències, per després poder aplicar-los, no sempre amb tots els mitjans al teu abast, en el teu lloc de treball.”

-Com veu la situació de la infermeria a nivell laboral?
-"És un moment de recanvi generacional molt marcat a molts grans centres que ofereix possibilitats de contractació a les noves promocions. Passada part de la crisi sembla que la tendència és poder recuperar poc a poc part de l’activitat que es va veure impactada per mesures de pla de xoc als centres per la contenció de la despesa a la que ens vàrem veure abocats. Afortunadament al nostre medi la relació en l’assignació del nombre de pacients/infermera s’ha preservat i els requeriments de contractes per substitucions en períodes de vacances es manté estable."

-I a nivell formatiu?
-"Les infermeres estan cada cop més preparades. Les institucions disposem de plans de formació continuada i d’actualització. Es faciliten programes d’ajut a la formació avançada i permisos per a la formació oficial. Els sistemes de promoció professional ( SPP) implementats permeten la progressió dels professionals en el seu curriculum i garanteixen el reconeixement retributiu segons el nivell assolit. Concretament a l’Hospital Clínic el nivell 5 de SPP reconeix el nivell de doctor i a dia d’avui son 9 les infermeres amb aquest reconeixement al nostre centre."

-Quins canvis o tendències generaran noves oportunitats?
-"La Infermeria està assolint nous reptes i desenvolupant una pràctica avançada amb major grau d’autonomia. Ja tenim infermeres implicades en la innovació, en noves tecnologies que facilitin la cura, en el desplegament de la modernització dels sistemes d’informació específics per el registre de la seva activitat. La presència de les infermeres en les direccions de qualitat dels centres ja és una realitat. En l’àmbit de la salut familiar i comunitària i en programes com el de “salut a l’escola” tenen un paper clau. En les vessants de docència, recerca, treball en equip interdisciplinar i el reconeixement de les especialitats existents, mica en mica es va millorant la participació de les infermeres."