"La logística viu una autèntica eclosió i necessita professionals per treballar-hi"

Agustí Montori és capità de la marina mercant i du tota una vida dedicada a la logística i el transport marítim. Actualment és empresari i vicepresident de l’Associació de Transitaris (ATEIA) de Barcelona. Els transitaris són agents clau en el negoci internacional, ja que presten serveis de transport global a empreses que exporten o importen productes. A tot l’Estat hi ha unes 700 empreses del sector on treballen unes 15.000 persones, i d’aquestes un 50% són a Catalunya.

Ha assessorat l’Escola Universitària del Maresme en el disseny del pla d’estudis del nou Grau de Logística i Negocis Marítims, que es posa en marxa el curs 2014-2015 i que representa, en paraules de Montori, una “molt bona notícia per al sector".

Aquesta entrevista obre un seguit de converses amb personalitats rellevants del sector de la logística, que apunten com serà un dels sectors de més creixement i que més professionals necessitarà en l'economia catalana.


-La logística és un sector emergent?
“No tinc cap dubte que la logística és un dels sectors punters en l’economia europea, viu una autèntica eclosió. La globalització el que fa és descentralitzar la fabricació dels diversos components d’un producte. Després, aquests components viatgen a una fàbrica, i de la fàbrica a un magatzem logístic. Això són molts viatges, i aquí la logística juga un paper clau, per la gestió del producte després de ser fabricat i la posterior emmagatzematge i distribució.”

-Catalunya està ben posicionada?
“El transport marítim és clau: mou un 85%-90% de les mercaderies a nivell mundial. I en aquest aspecte Catalunya disposa d’infraestructures potents com els ports de Barcelona i Tarragona. A l’entorn dels ports es genera gran part del negoci de la logística, i per tant la demanda de professionals, especialment en les Zones d’Activitat Logística (ZAL)”.

-Quin tipus de professionals necessita el mercat?

“Professionals per atendre els vaixells, per a les operacions portuàries, per al transport, per l’emmagatzematge i per la distribució. I lògicament també es necessiten experts del conjunt de la cadena de subministrament: persones que busquen les millors solucions intermodals (usant diversos mitjans de transport) per a cada cas concret i per a cada necessitat del client. Són doncs proveïdors de solucions logístiques”.

-El nou Grau de Logística i Negocis Marítims quins professionals ha de formar?
“Els quatre anys de grau han de servir sens dubte per obtenir una visió global del sector, per després especialitzar-se en alguna branca concreta. I sens dubte els coneixement d’idiomes ha de ser crucial en aquest grau. El sector està molt content amb la posada en marxa d’aquest nou grau, perquè avui no existeix una formació reglada abundant i completa. Existeixen cicle formatius, però necessitem també el vessant universitari del sector, per formar directius”.

-Internet està revolucionant el sector?
“Sens dubte, aquest canal generarà un increment de la logística, per la necessitat de gestionar tant les entregues com les devolucions dels clients, que cada cop opten més per comprar per Internet i rebre el producte a casa”.