Manel Domingo, nomenat director tècnic de HL7 Spain

Manel Domingo ha estat nomenat Director Tècnic de HL7 Spain. Un nomenament que mostra com el Centre de Competències d’Integració del TecnoCampus ha aconseguit ser un referent tècnicament pel que fa l’estàndard d’informació mèdica HL7. HL7 és un protocol de comunicació per a l’intercanvi de dades entre sistemes de salut, i HL7 Spain és la filial espanyola de HL7 Internacional, que és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu comú simplificar el desenvolupament d’interfícies entre sistemes de salut.