Mobilitat de professorat: el Dr. Torras a Turquia

 El Doctor Daniel Torras va impartir la setmana passada una classe magistral sobre “Tipologies i anàlisis dels silencis audiovisuals” a la 4th European Week, dins de la International Week de la Yasar University (Izmir, Turquia).

La classe era sobre la natura acústica i perceptiva del silenci, les seves connotacions culturals, les seves característiques en un producte audiovisual, la distinció dels tres tipus analítics bàsics de silenci i les funcions que aquests poden desenvolupar en una producció audiovisual. Tot amb exemples de productes audiovisuals actuals i històrics.

El dr. Torras desenvolupa una línia d’investigació sobre el silenci audiovisual, tema que també és part de la seva tesi doctoral.

Aprofitant l'avinentesa, el professor Torras va promoure les relacions amb aquesta universitat, fent una presentació de promoció de l’EUPMT i el TecnoCampus i va establir contacte amb professors i alumnes interessats en un intercanvi i col·laboració.