El TecnoCampus participa en la posada en marxa del nou Model d’Atenció no Presencial en l'àmbit de la salut

El Model d’Atenció no Presencial, que impulsa el govern català, permetrà al ciutadà obrir les portes del sistema sanitari, perquè accedeixi als serveis sanitaris des del lloc, l’hora i el dispositiu que li siguin més còmodes. L’accés al servei es farà a través del Canal Personal de Salut, un espai virtual al qual podran accedir ciutadans i professionals sanitaris per fer ús dels serveis que s’hi ofereixin.

El TecnoCampus hi ha participat a través d'un dels seus grups de transferència i recerca tecnologica, el CCI, que col·labora directament amb la Fundació TicSalut, que té la seu al parc. El CCI treballa en l'elaboració d'estàndars que aportin solucions tecnològiques per a la posada en marxa del nou model.

Més informació: Nota del govern català / nota de TicSalut