Nous processos de selecció per a docència de l’Escola Superior de Ciències de la Salut

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme ha obert quatre processos de selecció per a professorat permanent, a dedicació completa, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut. En concret, es tracta de dues places en l’àmbit de fisioteràpia, una d’anatomia i fisiologia, i una de CAFE:

  • 41/16 Professorat permanent Anatomia-Fisiologia-30. (OFERTA)
  • 40/16 Professorat permanent Fisioteràpia-30. (OFERTA)
  • 39/16 Professorat permanent Fisioteràpia-24. (OFERTA)
  • 38/16 Professorat permanent CAFE-30. (OFERTA)

Les podeu consultar en l’apartat d’ofertes obertes de la borsa de treball del TecnoCampus.