Nova incorporació als serveis tècnics

Des d'ahir dilluns 28 de març s'ha incorporat als serveis tècnics la Susana Rivero, com a auxiliar tècnica audiovisual. Les seves funcions són:

- Controlar, posar en marxa i fer funcionar els equipaments audiovisuals del parc, tant els destinats a funcions docents com els equipaments dels espais de congressos.

-          - Controlar i planificar el servei de SERMAT, pel préstec de material audiovisual als estudiants i personal de la universitat.

-          - Fer de suport al personal docent en la utilització i manteniment de les instal∙lacions d’audiovisuals.

Benvinguda!