Obert el període d'accés per a persones amb estudis universitaris iniciats

D'acord amb el que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials amb un mínim de 30 crèdits reconeguts, així com els estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació del títol a Espanya, i compleixin amb els requisits previstos a la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, podran sol·licitar el trasllat d'expedient.

Podeu consultar la informació sobre els tràmits aquí.