Participació en l'Entrepreneurial Universities Good Practice Event

Les professores Alexandra Etel, Màrian Buil i Doloir Celma van presentar recentment un pòster sobre Innovation tools to develop entrepreneurial skills que està exposat a l’InnoLAB. La presentació es va fer a l'Entrepreneurial Universities Good Practice Event.