Ports de la Generalitat i TecnoCampus impulsen la formació, la investigació i la tecnologia en l’àmbit portuari

L’empresa pública Ports de la Generalitat i la Fundació TecnoCampus han signat un acord de col·laboració en la millora formativa relacionada amb el món marítim, d’acord amb les exigències del canvi tecnològic. L’objectiu és realitzar accions conjuntes que promoguin la formació i la investigació científica i tècnica en l’àmbit portuari, i oferir als alumnes l’espai on posar en pràctica els coneixements apresos

L’acord signat avui per la gerent de Ports de la Generalitat, Dolors Rodríguez, i el president de la Fundació TecnoCampus, Miquel Rey, tindrà un any de vigència L’objectiu és aprofundir les relacions científiques, tècniques i econòmiques d’ambdues institucions, per establir actuacions conjuntes adreçades a la comunitat universitària que s’especialitzi en l’àmbit portuari. En l’àmbit dels ensenyaments universitaris, el TecnoCampus imparteix el Grau en Logística i Negocis Marítims, titulació oficial de la Universitat Pompeu Fabra pionera i única en el seu àmbit a Catalunya, i el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport amb menció en Esports Nàutics.


Objectius de l’acord:

- Organitzar activitats comunes relacionades amb la generació, gestió, transferència i difusió del coneixement en matèries docents relacionades amb el mar i les activitats portuàries

- Cooperar amb programes de formació i capacitació d’estudiants i professionals dels camps de la salut, les ciències socials, les enginyeries i l’atenció a les persones amb discapacitat i/o dependència que vulguin aprofundir en aspectes específics de l’àmbit marítim

- Promoure programes i projectes de recerca i desenvolupament en què Ports de la Generalitat coopera amb els seus professionals i col·laboradors. Tanmateix, la Fundació TecnoCampus col•labora amb els professionals dels seus centres universitaris, i amb la secció de projectes i transferència tecnològica

- Incloure la col·laboració en les activitats desenvolupades conjuntament en dominis com ara, la transferència del coneixement, l’emprenedoria, la innovació, la creació i localització d’empreses i la borsa de treball

L’empresa pública Ports de la Generalitat, creada l’any 1998 i adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, gestiona els ports pesquers, esportius i comercials no concessionats. Així mateix, regula els usos de les instal•lacions comercials, culturals i esportives, lúdiques i recreatives vinculades a l’activitat portuària o marítima que afavoreixin l’equilibri econòmic i social dels ports, les dàrsenes i les instal•lacions marítimes. Ports gestiona 26 instal•lacions portuàries des de Llançà fins a les Cases d’Alcanar. Pel que fa al conveni, Ports de la Generalitat col•labora en la millora formativa dels estudiants en el camp portuari, així s’ofereix com a entorn empresarial en el qual els estudiants puguin posar en pràctica la teoria apresa a les aules.