Primera reunió del Consell de Salut i Benestar de la Escola Superior de Ciències de la Salut

Ahir dia 4 de desembre va tenir lloc la primera reunió del Consell de Salut i Benestar de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus. El consell està conformat per representants de la Universitat Pompeu Fabra, directors generals  i gerents de les principals institucions sanitàries del Maresme, representants de federacions esportives, col•legis professionals, directors de centres educatius vinculats amb la salut i l’esport, empreses amb forta presencia territorial així com la junta directiva de l'escola.

La reunió va començar amb la benvinguda del president de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, Miquel Rey, i va continuar amb la presentació per part de la directora de l’ESCS, la Dra. Esther Cabrera, de la missió de l'ESCS, els objectius del Consell i la presentació dels diferents projectes que porta a terme el centre.
 

Tots els assistents van manifestar la seva voluntat de participar activament en aquest Consell i van aplaudir la iniciativa de buscar sinergies entre el mon empresarial i l'universitari. Va quedar palesa la preocupació per formar professionals capacitats per inserir-se en un món laboral competitiu i canviant.