Procediment d'ajuda per a la realització de la tesi doctoral a PDI

La Fundació TecnoCampus ha aprovat un pla d'ajuda a la realització de la tesi doctoral per a professorat, per tal d'assolir els actuals requisits del lloc de treball. Així, s'estableix que es podrà solicitar una reducció de càrrega docent durant mig any per poder avançar en la realització de la tesi.

Podeu descarregar-vos tota la informació aquí.