Professionals del sector dels videojocs donen suport al nou grau universitari que posa en marxa el TecnoCampus

Són professionals d'una indústria en auge, per a la qual el govern català fins i tot ha creat una línia de finançament propi per les enormes perspectives de futur que té. És la indústria dels videojocs, que a casa nostra està representada per grans multinacionals com Ubisoft o per empreses de nova creació com Omnidrone. Aquestes empreses necessiten nous perfils professionals, i si fins ara s'han nodrit de persones amb formació d'altres àmbits, ara veuen amb molts bons ulls la creació d'una nova titulació al TecnoCampus, el Grau en Aplicacions Interactives i Videjocs, que omplirà el buit existent d'una formació específica per al sector. 

En aquest vídeo, podeu veure el que opinen aquests experts sobre el sector, les seves necessitats i les perspectives futures.