El professor de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró Daniel Torras publica un capítol sobre publicitat i cinema musical

El professor del Grau en Mitjans Audiovisuals Dr. Daniel Torras ha publicat el capítol “Adopción del cine musical como estrategia persuasiva en los spots de la televisión española. El caso del plátano de Canarias” en el llibre recentment editat “Cine musical en España. Prospección y estado de la cuestión”.

En el capítol esmentat, Torras argumenta que el camí creatiu dels espots basats en la imitació d’un número musical propi del gènere cinematogràfic musical disposen d’elements i condicions que els fan efectius en la seva finalitat persuasiva dins de l’actual context hostil per a la publicitat en els mitjans convencionals.

El llibre, editat pel Dr. Jaume Radigales, de la Universitat Ramon Llull, recull les investigacions més rellevants i actualitzades respecte el cinema musical a l’Estat espanyol. A la monografia, que es pot trobar a la biblioteca del Tecnocampus, hi participen professors de diferents universitats espanyoles.