El professor de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró Pablo Genovese llegeix la tesi doctoral

El professor de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró Pablo Genovese va fer el passat dia 3 la lectura de la tesi "Integración de conocimiento en la subcontratación estratégica de diseño de producto" al Departament d'Enginyeria Mecànica (EM) de la Universitat Politècnica de Catalunya. La qualificació va ser d'excel·lent Cum Laude, i el director de la tesi va ser Carles Riba. La motivació de la tesi és entendre com pot ser gestionada la integració de coneixement en projectes de subcontractació estratègica de disseny de producte, entenent que una participació activa de l'empresa durant la realització de les tasques de disseny (definició de paràmetres i regles) li permet créixer en coneixement.