El professor de CAFE Manuel Gomis publica un article a la revista indexada European Journal of Applied Physiology

El professor Manuel Gomis, del Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, que s'imparteix a l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus, ha publicat a la revista European Journal of Applied Physiology, indexada en el primer cuartil del JCR, l'article titulat “The difficulty of postural tasks amplifies the effects of fatigui on postural stability”.

En el treball van participar-hi voluntàriament trenta-dos soldats homes (32,2 ± 3,8 anys) que van completar un protocol incremental màxim fins a la fatiga en un tapís rodant. L'objectiu d'aquest estudi va ser comparar i analitzar els efectes de la fatiga sobre el control postural en tres condicions posturals diferents que presentaven diferents nivells de dificultat. Per a això, les tres condicions posturals es van avaluar en un ordre aleatori, abans i després del protocol incremental màxim, amb l'ús d'una plataforma de força que va registrar els desplaçaments del centre de pressions (COP).

Fins avui les evidències científiques mostraven que la fatiga local dels músculs de les extremitats inferiors no influïa en l'estabilitat postural, independentment de la dificultat de la tasca postural plantejada.

No obstant això, els resultats d'aquest treball aporten nous coneixements sobre l'efecte de la fatiga en el control postural i indiquen que quan la tasca postural implica l'extremitat superior i una restricció de l'orientació, els efectes de la fatiga en l'estabilitat postural s'amplifiquen. Aquestes noves troballes obren una nova línia de treball que complementa i amplia el coneixement existent en el camp del control postural.