El professor Marcos Faúndez participa en la publicació a la revista indexada “Analysis of in-air movement in handwriting: A novel marker for Parkinson's disease"

En aquest article s’analitzen els moviments en l’aire produïts durant la realització d’un text manuscrit per tal de proposar eines de suport al diagnòstic de la malaltia de Pàrkinson.

Es pot consultar en aquest enllaç.