La professora Carolina Chabrera, membre del Grup de Recerca Infermera en Simulació a Catalunya i Andorra (GRISCA)

El Grup de Recerca Infermera en Simulació a Catalunya i Andorra (GRISCA) té com a missió fomentar la investigació i la docència relacionada amb la simulació en el Grau en Infermeria mitjançant el treball comú de membres de diferents institucions, en l’àmbit nacional i internacional.

Per aquest motiu, els objectius generals d’aquest grup són:
- Integrar la simulació clínica en el currículum del Grau en Infermeria com a una metodologia docent d’aprenentatge i avaluació de competències infermeres.
- Analitzar l’efectivitat de la simulació com a metodologia d’aprenentatge i avaluació en estudiants d’infermeria a nivell de grau i postgrau.

Formen part del Grup GRISCA representants de la Universitat de Girona, del Campus Docent Sant Joan de Déu, de la Universitat Internacional de Catalunya, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, de la Universitat de Manresa-UVic-UCC, de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, de l’Escola Universitària d’Infermeria de Terrassa, de la Universitat de Lleida, de la Universitat Rovira i Virgili, de l’Institut Bonanova, de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat, de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat d’Andorra i de la Universitat de Lleida.

Actualment, la Junta Directiva del Grup GRISCA està formada per:
- Coordinadora: Marta Raurell (Universitat de Girona)
- Secretaria: Mariona Farrés (Campus Docent Sant Joan de Déu)
- 1r Vocal: Encarna Rodríguez (Universitat Internacional de Catalunya)
- 2n Vocal: Carolina Chabrera (Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus)
- 3r Vocal: Àngel Romero (Universitat de Girona)
- 4t vocal: Aida Camps (Universitat de Manresa-UVic-UCC)