La professora Carolina Chabrera defensa la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona

El passat 4 de novembre, la professora Carolina Chabrera, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus, va defensar la tesi doctoral a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. La tesi, titulada “Ajuda a la presa de decisions en el càncer de pròstata localitzat”, s’ha realitzat en el programa de Doctorat de Medicina amb menció de qualitat (MCD2008-00023) i ha estat dirigida per la Dra. Adelaida Zabalegui (directora d’Infermeria de l’Hospital Clínic de Barcelona) i el Dr. Albert Font (coordinador d’oncologia mèdica del Institut Català d’Oncologia de Badalona).

L’objectiu principal d’aquesta tesi ha estat avaluar l’eficàcia d’una intervenció dirigida a pacients diagnosticats de càncer de pròstata localitzat per ajudar-los a decidir en relació a les diferents opcions de tractament.

Aquesta tesis ha estat realitzada per compendi de publicacions, entre les quals hi ha aquestes:

Developing a Decision Aid to Support Informed Choices for Newly Diagnosed Patients With Localized Prostate Cancer

A Decision Aid to Support Informed Choices for Patients Recently Diagnosed With Prostate Cancer: A Randomized Controlled Trial