Professores del Grau d’Infermeria de l’ESCS participen en les “VII Jornadas de Profesorado de Facultades de Enfermería”

Els passats dia 9 i 10 de maig es van celebrar les “VII Jornadas de Profesorado de Facultades de Enfermería” a Almería, organitzades per la "Conferencia Nacional de Decanos de Enfermeria". Hi van participar més de 80 professors tant de l’àmbit nacional com internacional. El principal tema a debatre era: "Del Grado... al Doctorado, experiencias Docentes e Investigadoras en los nuevos escenarios”.

La matèria més rellevant de les jornades van ser els Practicums infermers i el desenvolupament del treball de fi de Grau del quart curs d’infermeria, així com el tema de les acreditacions docents i el desenvolupament del doctorat infermer al territori espanyol. En aquestes jornades la professora de l'ESCS Susana Santos va presentar la comunicació titulada "Enfermería integrada: una oportunidad para practicar el aprendizaje cooperativo y el uso de las TIC” (S. Santos, C. Rosell i E.Cabrera)