Reestructuració del departament d'infrastructures i serveis

Atesa la complexitat que comporta el nou entorn de parc científic i de la innovació, on cohabiten el món universitari i les empreses, el departament d'infrastructures i serveis s'ha reestructurat per cobrir les noves necessitats que té actualment el TecnoCampus, passant d'una estructura més adient per oferir un servei orientat als estudis universitaris cap a un nou model que incorpori la perspectiva d'atenció a les empreses.

Podeu descarregar-vos aquí el document de reestructuració del departament.

Un dels punts principals de la nova estructura contempla la creació d'un nou responsable de Xarxes i serveis, Jacint Nieto, i que divideix el departament entre Xarxes i serveis i les tasques de Manteniment.

Des del punt de vista dels usuaris del servei, és especialment interessant el servei de Helpdesk, destinat a resoldre amb la màxima eficiència possible les possibles incidències del personal del parc. El Helpdesk disposa d'un servei online, per les incidències més urgents (Telèfon intern  10123 (empreses) 10666 (universitat) o mòbil 627 033 096), i un servei offline a través de correu electrònic (helpdesk@tecnocampus.cat) per aquelles actuacions no urgents i que, per tant, es puguin planificar.