Representants dels estudiants a la Comissió de Govern

Ahir dimarts 3 de maig es va realitzar la votació per escollir representants de l'estudiantat a la Comissió de Govern de l'EUPMt. El resultat de la votació va ser el següent: 

Vots emesos: 22

García López, Carles: 9 vots
Hernández Mingorance, Ruben: 1 vot
Ibáñez Esquius, Laura: 3 vots
Moral Madrid, Cristina: 8 vots
Palay Hernández, Tanit: 10 vots
 
En conseqüència, Carles García López i Tanit Palay Hernández queden nomenats com a representants de l’estudiantat a la Comissió de Govern de l’EUPMt, amb una durada d’un any. Laura Ibañez Esquius i Cristina Moral Madrid seran suplents.
 
Tota la documentació de la votació està sota la custòdia del Secretari Acadèmic, i a disposició dels/de les candidats/es, per ser consultada.