Reunió del patronat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme

El patronat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme es va reunir el passat 12 d'abril i va aprovar el contracte programa que regula les seves relacions amb un dels patrons, el Consell Comarcal del Maresme (que ostenta la vicepresidència de l’organisme). El contracte programa aprovat és per a tres anys, i contempla tant les aportacions econòmiques com els objectius a assolir en aquest període. La reunió del patronat també va servir perquè s’aprovessin els preus dels estudis universitaris que s’ofereixen al parc, i que s’incrementaran un 2,5%.

En l’apartat d’informacions, els directors de l’àrea d’empresa i innovació i dels centres universitaris de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme (EUM, EUPMT i ESCS) van fer un resum dels objectius assolits i dels reptes de futur que es plantegen.

Es va ajornar fins a la propera reunió del patronat la discussió i votació del punt de l’ordre del dia presentat pel representant de CCOO en el sentit que els treballadors de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme tinguin representació al patronat amb  veu i sense vot.