Participació en una iniciativa per donar a conèixer a Romania les pràctiques en emprenedoria

El TecnoCampus ha participat en la iniciativa finançada pel Fons Social Europeu "Tour Técnico Emprendedor Hispano-Rumano". Una delegació romansa va visitar el parc per conèixer les diverses iniciatives que es duen a term en aquest àmbit. L'objectiu d'aquest "tour" és la identificació de bones pràctiques emprenedores, (innovadores, formatives, actitudinals, habilitats, promocionals, facilitadores, etc) protagonitzades per emprenedors/as catalanes que desenvolupin la seva activitat en l'àmbit de vivers/Incubadores públics i privats i que puguin ser replicades per emprenedors/as potencials romanesos/as .