Seminari personal Health Record (PHR)

El proper 29 d'octubre la Fundació TIC Salut organitza el seminari "Personal Health Record: La salut en mans dels ciutadans" on coneixerem les diferents iniciatives que existeixen actualment en registres personals de salut i com es pot estructurar i integrar la informació.

Les TICs, com a eines transformadores de la salut, requereixen evolucionar del desenvolupament de solucions per al professional, el centre sanitari i el proveïdor de salut, cap al desenvolupament de solucions per al ciutadà com a propietari de la informació.

El Registre Electrònic Personal de Salut, o Personal Health Record, és l'eix sobre el que s’han de desenvolupar els serveis d'accés del ciutadà a la salut. Però, com dissenyem aquests registres perquè siguin accessibles, comprensibles i permetin aglutinar i ordenar la informació que el ciutadà recull de múltiples fonts?

Consulteu aquí el programa preliminar de l'acte.