El servei municipal de WhatsApp, desenvolupat al NetLab del TecnoCampus, rep el premi Alfons Ortuño

L’Ajuntament de Mataró ha obtingut dos accèssits dels Premis Alfons Ortuño, creats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) per reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions catalanes.

Els projectes guardonats de Mataró són el servei d'atenció ciutadana a través de missatgeria instantània WhatsApp en l’àmbit de polítiques sectorials i serveis finalistes i l’eina de seguiment del Programa d’Actuació Municipal per Internet (e-PAM) en l’àmbit de gestió pressupostària, avaluació i transparència.

El servei d'atenció ciutadana a través de missatgeria instantània WhatsApp ha estat desenvolupat des del Centre de Transferència de Tecnologia del TecnoCampus, que dirigeix Léonard Janer, concretament, des del NetLab.

A la foto, el president del TecnoCampus i regidor de Promoció Econòmica i Innovació, Miquel Rey, en el moment de rebre el premi.