Sessió formativa de Moodle

 El passat dia 29 de setembre   l’Escola Superior de Ciències de la salut va organitzar una sessió de Moodle a càrrec d'Alex Araujo, de la Unitat TecnoDidàctica del TCM(UTD), per als professors del Grau en Infermeria. 

La sessió, de tres hores de durada, ha de permetre que els professors de l'ESCS es familiaritzin amb l'entorn de l'aulari virtual del TecnoCampus, com a eina de suport online per a l'aprenentatge.