SIEMENS

 

Avui dimecres 22 de setembre el director general de TCM, Antoni Uix, han signat un conveni de col•laboració amb l'empresa Siemens, una empresa multinacional tecnològica de comunicacions, software i serveis professionals, fabricant i amb servei tècnic propi.
Segons el present conveni, l'empresa Siemens realitzarà una aportació de 5.000 euros com a col•laboració amb la Fundació, destinats a les actuacions de posada en marxa i inici d'activitat del parc TecnoCampus durant aquest any 2010. D'aquesta manera, Siemens es converteix en patrocinador del Parc TecnoCampus.
El conveni recull, també, altres possibles vies de col•laboració, com la realització de pràctiques dels estudiants de TCM a l'empresa, o bé la prestació de serveis vinculats a la recerca i la innovació per part de TCM, així com la realització de cursos de formació permanent pel personal de la multinacional.