Jordi Aguasca: "Start-up Catalonia vol treballar amb empreses viables i que vulguin créixer"

Jordi Aguasca, gerent Start-up Catalonia, a a fotografia el dia de la presentació del programa al TecnoCampus, explica en aquest entrevista la finalitat i el funcionament d'Start-up, en el qual el TecnoCampus participa com a seu per al seu territori d'influència.

Què hauria d’animar les empreses a participar en el programa Start-up Catalonia?
El programa Start-up Catalonia, promogut per ACCIÓ, acompanya l’empresa durant un any de manera flexible, ja que ofereix 72 hores d’assessorament per part d’un tutor expert; a més, és un programa fet a mida i integral perquè s’adapta a les necessitats de l’empresa, oferint-li un catàleg de serveis i de mentoratge que cobreix tots els àmbits clau per enfocar-la al creixement empresarial.
A les empreses que tinguin dubtes sobre si el seu projecte té potencial per créixer i per tant per participar en el programa, què els diria?
Són justament les nostres empreses objectiu. A través del programa Start-up, el que volem és aconseguir crear un entorn favorable al creixement de les empreses innovadores de recent creació, millorant i enriquint el teixit productiu a Catalunya i fent-les competitives, globals i invertibles. El perfil d’empresa que pot participar en el  programa és aquella que té fins a 5 anys de vida, amb un producte o servei testat al mercat, amb una clara vocació internacional, i amb un projecte escalable, amb capacitat per créixer i crear llocs de treball.
Les empreses ajusten pressupostos en temps de crisi. Per què és una bona inversió el programa Start-up Catalonia?
És una inversió, i invertir sempre és bo. I més, si la inversió (no estem parlant de grans quantitats, 1000€/any) ha de servir per ajudar a créixer el teu projecte empresarial i a fer-lo invertible, doncs no hi ha dubte que és una oportunitat per l'emprenedor i l'empresa del qual s’esperen resultats satisfactoris.
Què diferencia aquest programa d’altres de similars que acceleren el creixement?
La Xarxa d’acceleradores Start-up Catalonia és de la Generalitat de Catalunya i posa al seu abast tots els serveis propis del Govern de Catalunya de suport a l’emprenedoria. Així mateix, té caràcter territorial i de proximitat.
Hi ha alguns sectors on Start-up Catalonia es vol focalitzar?
Nosaltres volem treballar amb empreses viables i que vulguin créixer. No hi ha sectors més bons, sinó estratègies més adequades. L'important és que l'empresari ho vulgui intentar!
La internacionalització serà un dels objectius centrals del programa?
El programa vol capacitar els equips emprenedors amb un enfocament pràctic, per revisar i dominar els aspectes clau de l’empresa, a través d’una estratègia d’internacionalització, màrqueting i vendes, integrada en el pla de creixement; i en l’àmbit del finançament i la gestió empresarial, per millorar l’estructura interna de l’empresa.
El conseller Felip Puig va afirmar en la presentació que calen empreses que vulguin créixer en facturació, mercats i plantilles. Vostè detecta que el nostre teixit productiu té aquesta ambició?
El teixit productiu no només té aquesta ambició, sinó que segons estudis del GlobalEntrepreneurship Monitor (GEM) durant el 2012,el 7,88% de la població adulta catalana estava involucrada en activitats d'emprenedoria. Al voltant de 89.400 persones van crear una empresa entre el 2011 i el 2012. A més, l'emprenedoria catalana té un clar perfil innovador i ha augmentat la seva orientació cap a sectors d’alta intensitat tecnològica. Cada vegada més, els emprenedors tenen una preferència per accedir als mercats internacionals.
La cooperació entre empreses, complementària a la competència, és un altre dels objectius que es persegueixen?
Start-up Catalonia és una Xarxa, i com a tal, no només fomenta el networking sinó que facilitarà la cooperació entre les empreses que en formin part.
Després de l’experiència pilot de Girona, quins objectius s’ha fixat la Generalitat amb el programa Start-up Catalonia el 2014?
Força ambiciosos, la veritat. Però som un equip jove, dinàmic, amb moltes ganes de fer gran aquest programa,... en definitiva, amb mentalitat d’start-up! Ens marquem aquests objectius: obrir vuit acceleradores per tot Catalunya i aconseguir accelerar un total de 500 empreses entre el 2014 i 2016. Avui ja en tenim tres d’obertes; incrementar un 50% la facturació global de les start-ups participants a cadascuna de les acceleradores; crear entre 700 i 900 nous llocs de treball entre el període 2014-2016. De les 500 empreses que acollirem durant aquest període, cadascuna d’elles de mitjana entre 1,5 i 2 nous llocs de treball; aconseguir fer internacionalitzar 175 start-ups durant el període 2014-2016; i aconseguir que 350 start-ups aconsegueixin el capital o finançament necessari per assolir els seus objectius de creixement.
La tria de TecnoCampus com a seu d’Start-up Catalonia respon a la potencialitat del territori del Maresme i les comarques que l’envolten?
S’ha triat el TecnoCampus pel seu àmbit supracomarcal: des de l’acceleradora es vol donar servei a tot el Maresme i a part del Vallès Oriental (Granollers, Sant Celoni, La Roca, Cardedeu...); per ser un referent i expert en emprenedoria que fomenta una cultura emprenedora a tots els nivells i pel seu reconeixement en el territori i la seva vocació de ser un projecte nacional i internacional.