Taller de tècniques teatrals per la millora de la comunicació a l'empresa
Presentació
 
Les tècniques actorals ens poden aportar un coneixement dels diferents llenguatges expressius; cos i veu, i per tant la capacitat d’expressar les pròpies emocions i d’emocionar els altres. Així millorem les nostres capacitats expressives, controlem les intencions dels nostres actes i les nostres paraules, ens fem conscients de la imatge que transmetem a l’exterior i fem coincidir la imatge que volem donar amb la imatge que veuen els altres. Totes aquestes tècniques estan al servei d’un objectiu: Millorar la capacitat de comunicació.
A l’empresa sovint hem d’exposar el nostres arguments en públic, defensar les nostres tesis amb solidesa i convèncer als interlocutors no només amb la raó sinó també amb les emocions. 
 
Aplicacions directes
 
Millora del discurs i l’oratòria
Millora de la veracitat i la convicció
Millora de les presentacions
Domini de l’espai comunicatiu
Ús de comunicació emocional
Millora de l’empatia i l’assertivitat
 
 
Nom de l’expert
Toni Arteaga, actor, director i pedagog teatral. Diplomat en Teatre i Educació per l’Institut del Teatre de Barcelona,i Diplomat per l’Escola Internacional de Teatre Jacques Lecoq París. Membre de l’equip pedagògic de l’Aula de Teatre de Mataró des de l’any 2000.
 
A qui s’adreça
 
El taller va dirigit a totes aquelles persones que vulguin millorar les seves capacitats expressives a l’àmbit de l’empresa. 
 

Programa

 

CONTINGUTS

OBJECTIUS

Sessió 1

 

Dimecres,  6 de juliol

L’exposició individual en públic

El sentit de l’humor 1

Utilització de l’espai, la mirada, el ritme. La relació amb el públic. Confortabilitat, disponibilitat, els petits detalls.

Relació de cadascú amb el sentit de l’humor. Avaluació del sentit de l’humor

Sessió 2

 

Dilluns 11 de juliol

L’exposició en públic

Treball en equip 1

 

Explorar el caràcter d’espectacle d’una exposició. El factor sorpresa.

Repartiment de responsabilitats, consciència dels objectius comuns.

Sessió 3

 

Dimecres 13 de juliol

Treball en equip 2.

El sentit de l’humor 2

La pertinença al grup.

La interdependència dels individus dins el grup. (Team Building)

Personatges, pallassos, bufons, el sentit del ridícul, el fracàs, el joc

Sessió 4

 

Dimarts 19 de juliol

Simulacions-Improvisació

Treball de veu

 

Assaig de situacions hipotètiques que es poden produir a l’empresa.

Vocalització i projecció de la veu

Sessió 5

 

Dimecres 20 de juliol

Resolució de conflictes-Creació

Treball de veu 2

El sentit de l’humor 3

Assaig de conflictes reals i de la seva resolució (Role Playing)

El sentit de l’humor en la resolució de conflictes.

 

 

 

Informació general 

 

Lloc de realització: Sales Burriac+Laia L’Arquera. Parc TecnoCampusMataró-Maresme.TCM2. Av Ernest Lluch,32. 08302. Mataró 

 

Dates :del 6 al 20 de juliol de 2011

 

Durada: 10 hores (5 sessions de 2 hores)

 

Horari:  de 19 a 21 hores

 

Nombre de participants : Màxim 15 persones. Accés per rigorós ordre d’inscripció.

Cost i inscripcions :30 euros. 

 

Cal enviar un correu  a serveiempresa@tecnocampus.com amb les seves dades (nom, cognoms, empresa, i tf) i  el comprovant de  transferència al número de compte 2042 0000 78 3300078546 (indicant el seu nom al concepte)

         

Més informació: Luz Fernández del Rey |  lfernandez@tecnocampus.com | Tel. 93 169 65 00