El TecnoCampus participa en el congrés InforSalud 2014, que debat les solucions tecnològiques aplicades a la salut

El TecnoCampus, a través del grup de transferència CCI (Centre de Competències d’Integració) va representar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Fundació TicSalut en la darrera edició del congrés InforSalud 2014, el més important que se celebra a l'Estat espanyol sobre les solucions tecnològiques en l'àmbit de la salut,

El CCI va atendre en un estand les demandes d'informació sobre les activitats que desenvolupen tant a l’Oficina d’Estàndards d’Interoperabilitat com al Centre de Competències d’Integració del Centre de Transferència Tecnològica del TecnoCampus. Els representants per part del CCI en aquest estand van ser Ariadna Rius, Léonard Janer i Manel Domingo.

Per altra banda, Manel Domingo va realitzar dues ponències en el marc de la interoperabilitat en les TIC aplicades a la salut. La primera tenia per títol “Marcos de interoperabilidad, su relevancia en la normalización de los entornos sanitarios”, i tractava la importància del disseny modular i l'aplicació de marcs d’interoperabilitat en els diferents processos assistencials intercentre i multicentre, a més de ressaltar els corresponents beneficis de la aplicació del marcs d’interoperabilitat a nivell econòmic, de temps i de normalització de tot un entorn sanitari.

L’altra ponència, sota el títol “Wifis, marco de interoperabilidad aplicable al ámbito público y privado", tractava sobre una experiència en el disseny d’un marc d’interoperabilitat al CCI, concretament del marc d’interoperabilitat d’aplicació a nivell de tot Catalunya, Wifis, que defineix com diferents centres separats geogràficament puguin gestionar processos assistencials entre ells telemàticament i de manera normalitzada.