S'amplia fins al 17 de març el termini de la convocatòria oberta per seleccionar personal docent i investigador

S’ha prorrogat fins el dia 17 de març de 2015 el termini per a sol•licitar participar en els següents processos de selecció de professorat associat:


S/3/2015/ASS_MQT_FON_MQT (Fonaments de Màrqueting)
S 4/2015/ASS_MQT_COM_DIG (Comunitats Digitals)
S 5/2015/ASS_MQT_MQT_APL (Màrqueting aplicat)
S 6/2015/ASS_ADE_ECO_GA (Economia Gral i Aplicada)
S 7/2015/ASS_ADE_ADM_ORG_EMP (Adm. i Org. Empresarial)
S 8/2015/ASS_ADE_GES_COMP_FIN (Gestió Comptable i Financera)
S 9/2015/ASS_ADE_GES_INNOV (Gestió de la Innovació i Emprenedoria)
S 10/2015/ASS_LOG_NM (Logística i Negocis Marítims)
 

La informació està disponible en aquest apartat.