Les titulacions d'Infermeria i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, en llocs capdavanters del rànquing de les universitats espanyoles

La publicació recent del rànquing de les universitats espanyoles situa els graus d'Infermeria i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport en posicions capdavanteres. En general, les titulacions de la Universitat Pompeu Fabra se situen totes en la part alta del rànquing, i la UPF lidera el rànquing excepte en els casos en què el tamany és la variable tinguda en compte.