Treball conjunt entre el Tecnocampus i el Consorci Sanitari del Maresme per un software aplicat a diagnòstics

Un treball conjunt entre enginyers del TecnoCampus i del Consorci Sanitari del Maresme ha permès desenvolupar un software automatitzat per l'anàlisi histológic de les mostres de les biopsies del còlon dels pacients amb malaltia diverticular.

Es tracta d'una cooperació amb un grup d'enginyers txecs dirigits per el director de l'EUPMT, Marcos Faúndez, en el context d'una beca Europea del 7é programa. CM, i l'Escola Superior de Ciències de la Salut.

L'article sobre aquest treball s'ha publicat recentment: In vitro motor patterns and electrophysiological changes in patients with colonic diverticular disease. Gallego D, Espín F, Mikulka J, Smirg O, Gil V, Faundez-Zanuy M, Jiménez M, Clavé P.