Participació en una trobada a la Generalitat per debatre les perspectives dels estudis d'Informàtica

Representants de les Facultats i Escoles d’Universitats catalanes amb estudis d’Enginyeria en Informàtica, entre les quals l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, juntament amb representants d'estudiants i dels Col·legis Professionals, es van reunir el passat 4 de juny amb el Secretari General d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castellà. Va ser una trobada amb l’objectiu de compartir la situació actual i futura de la titulació i professió d’Enginyeria en Informàtica a Catalunya.

En el debat es va compartir com a punt principal, l'homologació pendent de les titulacions d’enginyers/es en informàtica pre-Bolonya a les actuals de grau+màster, les accions en curs, així com també la resposta rebuda des del Ministerio de Eduación a la petició presentada formalment per a l'homologació. Resposta que a més de resultar no satisfactòria, és va valorar com tècnicament incorrecte al barrejar la homologació amb atribucions professionals, i essent aquesta totalment independent a més d’entrar en contradicció amb directives europees.