Una jornada reuneix els actors de la nova Plataforma empresarial dels polígons de Mataró

El servei de teixit productiu del TecnoCampus ha organitzat avui amb el suport de la Diputació de Barcelona la jornada “Empreses i polígons: com potenciar la competitivitat”. S’han conegut experiències com les del polígon industrial Bufalvent de Manresa, que des del anys 90 ha aconseguit la dinamització d’aquest espai gràcies a una gestió activa de les necessitats de les empreses. Aquest és el propòsit de la recentment constituïda Plataforma empresarial dels polígons de Mataró, en la qual participen el sector privat i el públic. La neteja, les llicències, la seguretat o les noves tecnologies són ja temes de treball de la plataforma, juntament amb els programes de reindustrialització per captar nous projectes que es lideren des del TecnoCampus (Invest in Mataró) i que estan vinculades a les que es duen a terme en el conjunt del país (Invest in Catalonia).